O mnie

Kim jestem

Jestem emerytowanym nauczycielem akademickim. Ukończyłem studia doktoranckie w dziedzinie ekonomii w języku niemieckim w Hochschule fuer Verkehrswesen Dresden.

W pracy zawodowej, poza działalnością naukowo – dydaktyczną,
interesowała mnie zawsze gospodarka, zjawiska i procesy w niej
zachodzące. Wyrazem tego jest fakt, że w życiu zawodowym nie byłem nigdy tylko biernym obserwatorem zdarzeń gospodarczych, ale zawsze aktywnie w nich uczestniczyłem.


Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe. Moje doświadczenie zawodowe nie sprowadza się jedynie do pracy naukowo – dydaktycznej w uczelniach, ale także działalności praktycznej.

W latach 1992 – 2008 (od 06.2008 roku – niezależny konsultant) poza pracą naukowo-dydaktyczną prowadziłem działalność gospodarczą na własny rachunek w zakresie usług doradczych dla małych i średnich
przedsiębiorstw.

Obecnie oferuję swoje usługi w zakresie pisania pism oraz tłumaczeń z języka niemieckiego na język polski jak też z polskiego na niemiecki. Nie realizuję tłumaczeń przysięgłych ani nie sporządzam pism z zakresu prawa.


Ofertę swoją adresuję do różnych grup społecznych i firm.
Usługi swoje oferuję w ramach działalności nierejestrowanej bądź umowy zlecenia. Na życzenie Klienta wystawiam rachunek.

Doświadczenie

Od dwóch lat realizuję zlecenia z zakresu zwykłych tłumaczeń z języka niemieckiego na język polski jak też z polskiego na niemiecki. Przede wszystkim dla osób fizycznych powiązanych gospodarczo bądź sprawami prywatnymi ze strefą niemieckojęzyczną, gwarantując przy tym całkowitą dyskrecję.

Realizowałem w ostatnich latach takie tłumaczenia jak umowy o pracę, akty notarialne, akty urodzenia, małżeństwa, różnego rodzaju
zaświadczenia i świadectwa. Tłumaczyłem jak też sporządzałem pisma do niemieckich instytucji i urzędów. Świadczyłem te usługi dla osób, które nie musiały korzystać z usług tłumacza przysięgłego.

Zapraszam do współpracy

Dr n. ekon. Jan Rafał Bis

Zleć tłumaczenie lub napisanie pism

W celu złożenia zlecenia lub uzyskania informacji uprzejmie proszę o kontakt:

Biuro Pisania Pism i Tłumaczeń
Dr n. ekon. Jan Rafał Bis
ul. Unisławy 13 B/13, PL 71-402 Szczecin

+48 91 828 17 32

pod numerem telefonu
stacjonarnego

+48 601 737 415

pod numerem telefonu
komórkowego

jrb@drbis.pl

pocztą elektroniczną
e-mail

Wyślij wiadomość przez formularz